Asianajotoimisto 
Fagerholm-Mård
Advokatbyrå

Pålitlig hjälp i dina juridiska ärenden

EXPERTER TILL DIN TJÄNST

Välkommen!

"Vi handhar med över 20 års erfarenhet olika juridska ärenden. Vår verksamhetsfilosofi bygger på effektivitet, sakkunnighet och fullständigt förtroende. Ta genast kontakt när problemen hopar sig!"

Pia fagerholm-mård
Advokat, vicehäradshövding

ASIANAJOTOIMISTO FAGERHOLM-MÅRD Advokatbyrå

Klienten i fokus

Klienten och klientens behov är viktiga för oss. Vi förhandlar tillsammans fram en lösning på det juridiska problemet. Vi sätter oss noggrannt in i ärendet. Vi respekterar klientens åsikter.

Vi strävar alltid till att i första hand finna en förlikningslösning så att en kostsam rättegång kan undvikas. Det lönar sig att ta kontakt genast när problemet uppstått.

Vi tillämpar god advokatsed i vår verksamhet.


 Vi erbjuder olika tjänster för olika livssituationer

familjeärenden

Vi är stolta över att kunna erbjuda expertis av hög standard i alla familjerättsliga frågor. 

Vi biträder i alla ärenden som rör äktenskapsskillnad, upplösande av samboförhållande, barns vårdnad, boende, underhåll och umgänge samt faderskap.

Vi upprättar äktenskapsförord, gåvobrev, testamenten, avvittringsinstrument och andra familjerättsliga avtal.

arv och testamente

Arvsrättsliga frågor är vår byrås centrala kunnande.

Våra experter betjänar gärna i alla frågor rörande arvs- och testamentsärenden.

intressebevakning

Vi är experter på intressebevakningsrätt.

Vi sköter i egenskap av allmänna intressebevakare en stor mängd intressebevakningsuppdrag.  

rättegångar

Våra rättegångsbiträden biträder Dig med gedigen erfarenhet i rättegångar rörande brottmål, civila ärenden och ansökningsärenden.

Vi sköter också rättshjälpsärenden.

miljö- och fastigheter

Våra experter biträder Dig i alla ärenden som berör fastigheter, lagfart och inteckning.

I hyresärenden biträder vi Dig både i egenskap av hyresvärd och hyresgäst. Vi hjälper Dig att uppgöra hyresavtal och andra nödiga handlingar samt tillvaratar Dina intressen i hyresförhållandet.

Vi är också specialister på ärenden gällande motorsport.

avtal och övriga juridiska handlingar

Våra experter uppgör med stor erfarenhet olika juridiska dokument såsom avvittrings- och arvskiftesinstrument, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar, köpeavtal, gåvobrev samt övriga privaträttsliga avtal och dokument.

Tag kontakt så uppgör vi det dokument som Du behöver!

TA KONTAKT OCH HJÄLP ÄR NÄRA

KONTAKTFORMULÄR